Haziran 2022

Month

Ticari faaliyet gerçekleştirmek için yapılan seyahatlerde tercih edilen ticari vize belirtilen ülke ya da bölgede 180 günlük zaman diliminde 90 güne kadar kalınmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle ticari vize bir çeşit kısa dönem (C Tipi) vizedir. Ticari Vize Başvuruları için Gerekenler Schengen bölgesindeki ülkeler için benzer şartlar olsa da her ülkenin farklı şartlarının bulunduğu bu vize...
Read More
1963 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Anlaşması ile Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde Türk vatandaşlarının iş kurma ve oturum izni hakkı alması mümkün kılınmıştır. Özellikle Birleşik Krallığın Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından Almanya, Ankara Anlaşması bağlamında yoğun talep görmektedir. Almanya’da Çalışma İzni Şartları Ankara Anlaşması kapsamında Almanya’ya çalışma...
Read More
Almanya’da 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren Nitelikli Göç Yasası ile dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip olan Almanya’da çalışmak isteyen, Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerin vatandaşları için büyük fırsatlar ortaya çıkmıştır. Nitelikli Göç Yasası Neler Vadediyor? Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden nitelikli işçilerin Almanya’ya göç etmelerini hedefleyen yasa, Almanya’daki şirketler tarafından acil ihtiyaç duyulan...
Read More
Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan İngiltere, yaşamın her alanında olduğu gibi iş hayatında da tüm süreçlerin büyük bir düzen içerisinde yürütüldüğü ülkelerin başında gelmektedir. Gerek dünyanın en prestijli üniversitelerinin İngiltere’de olmasıyla eğitim konusunda, gerekse yaşam ve iş kurmak anlamında pek çok avantaja sahiptir. Ülke, gerçek yaşam standartlarının yüksekliği gerekse dünyadaki mutluluk sıralamasında en yukarılarda...
Read More
Gelir Vergisinde Makul Yüzdeler Birleşik Krallığı oluşturan dört kurucu ülkeden biri olan İngiltere, pek çok Avrupa ülkesine kıyasla çok daha makul düzeyde gelir vergisi oranlarına sahiptir. Fransa’da %45, İspanya’da %47 ve İrlanda’da %48 oranlarında seyreden gelir vergisi, İngiltere’de gelir düzeylerine göre %10, %20 ve %40 olmak üzere üç dilime ayrılmıştır. Vergilendirilebilir varlıkların yalnızca %20’si için...
Read More
Yurt dışı pazarlara açılmak ve küresel dünyada varlık göstermek için en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan distribütörlük ve bayilik şirketlerin kârlılığı ve ürün yaşam eğrilerini uzun zamana yaymak adına önemli bir seçenektir. Uluslararası bir şirketin Türkiye distribütörü olunabileceği gibi kendi şirketiniz için de distribütörlük ve bayilik vererek yurt dışına açılabilir, küresel alanda başarılı bir...
Read More
Yurt dışında banka hesabı açmak; ticari faaliyette bulunan girişimci ve yatırımcılar için büyük önem taşıyan, ülkeden ülkeye değişen ancak temel olarak ortak bazı kurallar içeren önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yurt dışında banka hesabı açmak için öncelikle kişinin kendisini, kim olduğunu kanıtlayacak kimlik belgeleri ve diğer gerekli belgeleri sunması gerekir. Bankalar ayrıca mevduatın kaynağı...
Read More
Estonya, iş kurmak isteyen girişimciler için düşük maliyet ve avantajlı şartlar anlamında oldukça yüksek bir ivme sunması ile start-up kurmak isteyenlerin yoğun şekilde tercih ettiği ülkelerin başında gelmektedir. Start-up kurmak isteyen girişimciler için bürokrasinin içinde kaybolmamak, vergi avantajları, hızlı ilerleyebilen süreçler, evrak işlerinin zorlayıcılıktan uzak olması gibi basamaklar büyük önem taşımaktadır. Estonya bu anlamda girişimci...
Read More
Türkiye merkezli bir şirketin yurt dışına taşınmak istenmesi durumunda pek çok avantaj olduğu gibi dikkat edilmesi gereken birçok önemli husus da bulunmaktadır. Bu sebeple yurt dışına şirket taşımak isteyen yatırımcıların profesyonel olarak süreçleri eksiksiz şekilde takip edebilecek bir danışmanlık şirketinden destek almaları oldukça önemlidir. Wocopa 110 ülkedeki network gücü ve yıllara dayanan uzmanlığı ile yurt...
Read More
Çifte vatandaşlık olarak da bilinen ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerinin vatandaşları için düzenlenen “Golden Visa” uygulaması ile Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke vatandaşı Avrupa’nın farklı ülkelerine yerleşme imkânı buluyor.  Bu program ile İngiltere, Yunanistan, Malta, Portekiz başta olmak üzere pek çok ülke, belirli kriterler doğrultusunda oturum ve vatandaşlık izni vermektedir. Golden...
Read More
1 2
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.