Almanya’da İş ve Yaşam Arasındaki Denge – Wocopa

Almanya’da İş ve Yaşam Arasındaki Denge

İş ve sosyal hayat dengesi oldukça gelişmiş olan Almanya’nın nüfusu 84 milyondur. Bu nüfusun yaklaşık üçte biri bir işte çalışırken üçte biri emekliye ayrılmış, kalan üçte biri ise aile yaşantısı ve ev düzeni ile ilgilenmektedir. Dolayısıyla gün içerisinde veya gün sonunda vaktini boş geçiren bir insana rastlamak oldukça güçtür.

Almanya’da Yaşam

Almanya’nın tüm şehirleri tam olarak şehirleşmiş, ilçeleri gelişmiş durumdadır. Kırsal kesim olarak adlandırabileceğimiz kısımlarda bile çalışır durumda olan en az üç fabrika kuruludur. Hastanesi, okulu, ulaşım imkânları ile Almanya’nın her şehri tam donanımlı hale getirilmiştir. Hatta yatırım yapılacak şehri kalmayan Almanya’nın Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerine çokça yatırım yapmaya başladığı dikkat çekmektedir.

Şehirleşme adına ün salmış bir başarıya sahip Almanya, tüm şehirleşme planlarını harfiyen uygulamak ile beraber yeşillendirme çalışmalarına da hız kazandırmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasına dayanan yeşillendirme projeleri, günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Öyle ki doğaya verilen kıymeti; böceğine dahi sahip çıkan, ilaçlama yasağı getiren ve böceklerin boyutlarına göre yuva temin eden politikalar ile anlamlandırabilmekteyiz.

Günlük yaşamı kolaylaştırıcı çözümlere oldukça olumlu bakan Almanya, şehir içi ulaşımı pratikleştirmek adına bir mobil uygulama geliştirmiştir. Bu uygulama, vatandaşların evlerinin ya da Almanya seyahatinde bulunan kişilerin konaklama noktalarının yakınındaki durakları tespit edip, kullanıcıya gösteren bir algoritmaya sahip. Ayrıca her bireyin evinin maksimum 400 metre uzağında bir durak olacak şekilde bir şehir planlaması da gerçekleştirildi. Bu durakların her birinden şehrin her noktasına ulaşım ve aktarma mevcut. Tabii ulaşım saatlerinin de vatandaşları ve turistleri mağdur etmeyecek, dakikası dakikasına uygun şekilde planlandığını söylemeden geçmeyelim.

Almanya Ekonomisi

II. Dünya Savaşı sonrası ilk dönemlerde Almanya yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıyaydı. Vatandaş, bir ekmek alabilmek için çuvalla para taşırdı. Geçmişinden ders çıkaran ve yaşadığı zorlukların bilincinde olan Almanya, şu an madeni paranın değerini bilmekle beraber, günlük hayatlarında yanlarında asla fazla para taşımamaktadırlar. İhtiyaç kadarı her zaman ceplerindedir.

Alman ekonomisinin de düzelmesiyle başlayan, yüksek enflasyon sonrası süreçte, her alanda planlamalar arttırıldı. Yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra ulaşım projelerini de artıran Almanya, o dönem planlanıp temin edilen, sıfır deformasyonlu ve müthiş işçiliğe sahip otoyolları kullanımına hala devam etmektedir. Toparlanma sürecinde limanlara da oldukça önem verildi. Su kanalları inşa edilerek ticaretin her türlü yolu Almanya’da açık konuma geldi. Bunun başlıca amacı ise hala günümüzde de geçerliliğini koruyan sebeptir ve o da üretim ve yatırımlara katkı sağlamaktır.

Almanya’nın ekonomisinin mimarı denecek konumdaki IHK Foreign Skills Approval (IHK FOSA) kuruluşu tüm şehirleşme, sanayi, ticaret vb. planlamaların yapılıp uygulandığı kuruluştur. Alman Hükümeti ise bu planlamaları hayata geçirmekle yükümlüdür.

Almanya’da İş Disiplini

Almanya’nın çalışma sistemi, işe alınacak kişinin işe uygun şekilde eğitilmesi ile başlamaktadır. Sonrasında iş yapabilme kapasitesi artan, işinden verim alan ve verim kazandıran çalışanlar, her yükseldiği aşamada emeklerinin karşılığı olan ücretine ve yan haklarına sahip olarak kariyerini şekillendirebilir. Dolayısıyla motive odaklı bir çalışma sistemi oturtulduğu için, çalışanlar iş disiplinini kurmakta zorlanmamaktadırlar. Alman Anayasası’nda da belirtildiği üzere Alman Hükümeti, bir çalışanın motive olamadığı ve sevmeyerek yaptığı bir işte çalışmasına kesinlikle karşıdır. Bu doğrultuda, işinden memnun olmayan bireyler işe karşı motive edici bir süreç izler. Ancak hala memnun olmuyorsa, kişinin istek ve tutkularına yönelik bir işe geçiş süreci başlatılır.

Alman Hükümeti kendi şirketini kurma dileğinde olan girişimcilerin de arkasındadır. Hiçbir özel şirketten devlet vergisi alınmamakla beraber, iş kurulması ve ülkeye getiri sağlanması amacıyla yeni iş kuranlara devlet tarafından teşvikler ve destekler verilir. İşinin kurulması ve duyurulması sürecindeki reklam kampanyaları ve danışmanlık hizmetleri de sağlanır. Burada Alman Hükümeti’nin ana tutumu, hem emeğiyle hem sermayesiyle hem de girişimi ile ülkeye katkı sağlayacak her birey maddi manevi desteklenip motive edilmesi yönündedir.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?