Amerika’da Fon, Hibe ve Teşvik Fırsatları – Wocopa

Amerika’da Fon, Hibe ve Teşvik Fırsatları

Amerika’da iş kurmak, şirket açmak isteyen girişimci ve yatırımcılar için birçok fırsat bulunmaktadır. Start-up ekosistemine dahil olmak isteyen girişimcilerden var olan şirketini Amerika’ya taşımayı amaçlayan ya da Amerika’da şubeleşmeyi planlayan iş insanlarına kadar pek çok kişi Amerika’daki fon, hibe ve teşvik fırsatlarını araştırmaktadır.

Start-up’lar için Fon Fırsatları

Girişim sermayesi piyasası denildiğinde akla ilk gelen ismin Amerika Birleşik Devletleri olduğu ve bu piyasanın kaynaklarının %65’inin Amerika’da yer aldığı düşünüldüğünde start-up aşamasındaki şirketlerin Amerika’da yatırım desteği, fon fırsatları elde etmek istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Amerika’da gerek devletin gerekse belirli fon şirketlerinin özellikle start-up yolculuğundaki şirketlere sağladığı fonlar bulunmaktadır. Elbette bu noktada fon almayı amaçlayan şirketler, iş planlarını tasarlamalı ve kendilerinden istenen koşulları belli kriterlere göre yerine getirmelidir.

Fonlar, bir çeşit kredi sistemi olduğu için şirketlerin dikkat etmesi gereken noktaların başında bunların geri ödemelerinin yapılması gelmektedir. Bu sebeple fon şirketlerinden fon desteği almak, Amerika’da ilk tercih edilen fırsat olarak görülmez. Ne var ki yatırım şirketlerinden fon bulma konusu bambaşka bir noktadır. Herhangi bir ya da birkaç yatırım şirketinden fonlanacak start-up şirketin belli bir yüzdesini (Bu oran maksimum %50 olmalıdır.) satarak bahsi geçen yatırım şirketi start-up ortağı konumuna gelir. Burada da önemli olan nokta start-up aşamasındaki girişiminizin henüz başlayıp başlamadığıdır. Proje aşamasındaki çalışmalar için yatırımcı ortak bulmak fon şirketi bulmaktan çok daha zorlayıcı durumdadır.

Amerika’da Hibe ve Teşvik Fırsatları

Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri, 50 farklı eyaletten oluşmakta ve her eyalet arasında yasal, ticari düzenlemeler farklılık göstermektedir. Yatırım teşvikleri söz konusu olduğunda da eyaletler arası koşullar değişmektedir.

Delaware, Wyoming, Nevada: Amerika’da şirket kurmak isteyen girişimciler için en avantajlı konumda olan bu üç eyalet, sundukları fırsatlarla girişimcileri yoğun şekilde desteklemektedir. Her ne kadar üç eyalet arasında da bazı farklılıklar bulunsa da her üç eyalette de gelir vergisinden muaf olma, tek kişilik şirketler kurabilme, kurumsal hisselerden vergi alınmama gibi özelliklerle Delaware, Wyoming ve Nevada eyaletleri girişimciler için pek çok imkân barındırmaktadır.

Teksas: Teksas yatırımcı vizesi anlamında oldukça dikkat çeken ve tercih edilen bir eyalet olarak karşımıza çıkmaktadır. Sunulan 33 yatırımcı vizesi teşvikinin yarısı hibe olarak verilmektedir. Teksas eyaletinde birçok farklı sektör için 500.000 dolara kadar hibe şeklinde verilen teşvikler, yatırımcıları Teksas’a çeken önemli noktalardandır.

Kaliforniya: Amerika Birleşik Devletleri’nin en popüler yabancı yatırım merkezi olan Kaliforniya eyaleti, 17 genel ve 250’nin üzerinde özel ticaret bölgesine sahip olmasıyla dikkat çekmektedir.

New York: Dünya’nın finans merkezi olan New York, yatırım teşvikleri anlamında da Amerika’nın en önemli eyaletleri arasında yer almaktadır. 50’den fazla teşvikin yarısı hibe durumunda olan New York için yatırım cennete demek hiç de yanlış bir tabir değildir.

Florida: Diğer bir önemli yatırım merkezi olarak Florida eyaleti; oldukça geniş kapsamı bulunan hibe olanakları sunmakta, New York gibi 50’nin üzerinde teşvik programı ile yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

Bu eyaletler dışında da kurulacak şirket tipine ve sektöre göre avantajları yüksek olan farklı farklı eyaletler bulunmakta; bunun dışında Apple, Google gibi şirketler gelecek vadeden projelere hibe sunabilmektedir. Siz de Amerika’daki fon, hibe ve teşvik avantajları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz 100’ün üzerinde ülkedeki ağı ile küresel anlamda profesyonel danışmanlık sunan Wocopa’nın alanında uzman danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?