Ankara Anlaşması ile Almanya’da Çalışma ve Oturum İzni – Wocopa

Ankara Anlaşması ile Almanya’da Çalışma ve Oturum İzni

1963 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Anlaşması ile Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde Türk vatandaşlarının iş kurma ve oturum izni hakkı alması mümkün kılınmıştır. Özellikle Birleşik Krallığın Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından Almanya, Ankara Anlaşması bağlamında yoğun talep görmektedir.

Almanya’da Çalışma İzni Şartları

Ankara Anlaşması kapsamında Almanya’ya çalışma ve oturum izni başvurmak için diğer vizelerde olduğu gibi belli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartların başında Türk vatandaşı olmak ve en az 18 yaşında, reşit olmak gelmektedir. Ancak 22 yaşından büyük olmak da artı bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek akademik, gerekse iş hayatı anlamında yirmi iki yaşından gün almış kişilerin Ankara Anlaşması ile Almanya’ya gidilebilmesi çok daha kolaylaşmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı Eğitim Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylı ustalık/uzmanlık belgesi veya ortaöğretim/ lisans/ yüksek lisans mezuniyet belgesine sahip olmak bir diğer önemli şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Başvuru sahibinin ister serbest meslek üzerinden (BAĞKUR) ister herhangi bir özel sektör şirketinde (SGK) üzerinden sigortalı olarak en az son iki yıldır iş deneyimi bulunması gerekmektedir.

Almanya’da Çalışma İzni için İş Planı ve Sermaye Gereksinimi

Girişimciler, Ankara Anlaşması kapsamında Almanya’da çalışma ve oturum izni almak için iyi bir iş planı sunabilmeli ve sundukları iş planı çerçevesinde gerçekleştirecekleri yatırım için yeterli tutarda sermayeye sahip olmalıdırlar. Ankara Anlaşması vizesine başvuracak adaylar eğer eş ve çocuklarını da başvuruya dahil edeceklerse ailelerinin temel ihtiyaçlarını da (beslenme, barınma vb.) karşılayabilecekleri bir birikim gösterebilmelidirler.

Ankara Vizesine Başvuracak Adayların Yasal Süreçleri

Ankara Anlaşması vizesi işe Almanya’da oturma ve çalışma izni almak isteyen adayların daha önce herhangi bir yasa dışı faaliyette yer almamaları, Almanya’da yasal olmayan şekilde bulunmamış olmaları ve herhangi bir sabıka kaydına sahip olmamaları gerekir. Herhangi bir başvuru sırasında yalan beyanatta veya önemli bilgiler hakkında gizlilik içerisinde bulunmamış olmak da başvurunun kabul edilip edilmeme noktasında oldukça belirleyici faktörler olarak yer almaktadır.

Ankara Anlaşması ile Almanya Vizesinin Tercih Edilme Sebepleri

Ankara Anlaşması vizesi kapsamında Almanya’da çalışma ve oturma izni almanın pek çok avantajı bulunmaktadır. Bunların başında Almanya’nın dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olarak konumlanması gelmektedir. Aynı zamanda Almanya üretime ve insan haklarına karşı gösterdiği önemle de öne çıkmaktadır. Almanya pasaportunun, dünyanın 161 ülkesinde vizesiz serbest dolaşım hakkı sağlamasının yanı sıra Almanya’da yaşama ve çalışma izni alınması diğer Avrupa ülkelerinde de iş kurulabilmesine imkân sağlamaktadır.

Ankara Anlaşması vizesi alındığı takdirde kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmekte, gerekli şartlar ve süre yerine getirildiğinde Almanya vatandaşlığına başvurabilmektedir. Aynı zamanda Almanya’da Ankara Anlaşması vizesi ile bulunan girişimci ve yatırımcılar için dil şartı aranmamakta ve Ankara Anlaşması vizesi ile Almanya’da oturum ve çalışma izni alan adaylarla birlikte Almanya’ya yerleşen yakınları da bütün imkanlardan yararlanabilmektedir.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?