EĞİTİM DANIŞMANLIĞI – Wocopa

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Yurt dışında iş kuran iş insanların en büyük endişelerinden biri de hedef ülkede yeni başlayacağı hayatında ailesinin ve kendisinin eğitim durumlarının kesintisiz bir şekilde devam edip edemeyeceğidir. Bu korkuları yenmeleri için güvenilir ve tecrübeli bir eğitim danışmanlığına ihtiyaç duyarlar.

Wocopa çok yönlü bir kuruluş olarak iş dünyası profesyonellerinin sadece iş ve ticari problemlerine çözüm bulmakla kalmaz, aynı zamanda eğitim başta olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm problemlerine çözüm bulmaya çalışır.

Wocopa’nın eğitim danışmanlığı olarak başlıca sunduğu hizmetler:

 • İngiltere ve Avrupa’nın birçok ülkesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kaydı ve yerleştirme
 • İngiltere’de dil kursu (Native speaking / IELTS & OET)
 • Meslek edindirme kursları
 • İngiltere ve Avrupa’da yaz ve kış kampları
 • Özel ders programları
 • Sertifika programları
 • Online eğitimler
 • Futbol kampı

  We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
  AcceptPrivacy Settings

  GDPR

  • KVKK

  KVKK

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
  Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
  amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
  hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
  KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
  Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
  buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
  Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
  yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
  Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
  Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
  kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
  izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
  devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
  WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
  programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
  toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
  adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
  ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
  amacıyla kullanmaktayız.
  WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
  edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
  kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
  veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
  şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
  Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
  WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
  adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
  reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
  Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
  kullanabiliriz.
  Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
  vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
  fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

  Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
  özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
  iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
  oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
  saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
  NEDENLER
  Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
  ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
  mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
  alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
  emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
  akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
  sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
  kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
  işlenecek ve saklanacaktır.
  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
  Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
  bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
  hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
  (hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
  hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
  hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
  girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
  kuruluşlara aktarabiliriz.
  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
  Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
  merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
  ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
  toplanabilir.
  İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
  tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
  (arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
  ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
  Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
  işlenecektir.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
  başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
  a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) işlenmişse bilgi talep etme,
  c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
  işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
  edilmesini isteme,
  g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
  işlemlerin bildirilmesini isteme,
  h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
  sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
  giderilmesini talep etme,
  hakkına sahipsiniz.
  Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
  North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
  N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
  hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
  bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
  Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
  1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
  işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
  bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
  2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
  üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
  amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
  olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
  beyan ederim.

  × How can I help you?