Hollanda’da Kredi İmkanları, Teşvikler ve Vergilendirme – Wocopa

Hollanda’da Kredi İmkanları, Teşvikler ve Vergilendirme

Ticari anlamda her geçen gün daha da ilgi çekici bir konuma gelen Hollanda’da iş yapmak isteyen yatırımcı ve girişimciler için atlanmaması gereken konuların başında ülkenin sunduğu kredi imkanları, teşvikler ve ülkenin vergilendirme sistemi gelmektedir. Bu sebeple biz de bu yazımızda Hollanda’ya dair kredilendirme, teşvik, hibe ve vergi konularına yer veriyoruz.

Hollanda’da Kredilendirme İmkanları

Dünya Bankası’nın yayınlamış olduğu İş Yapma Kolaylığı Endeksi, 2020 kredi alma konusunda 119. sırada olan Hollanda; 0 ile 12 arasında ifade edilen yasal hakların gücü göstergesinde 2 puan ile zayıf konumdadır. Yasal hakların gücü endeksi, teminat ve iflas yasalarının, borç alanların ve borç verenlerin haklarının ne derece korunduğunu ölçmektedir. Yüksek puanlar bu yasaların krediye erişimi genişletmek için daha iyi tasarlandığını göstermektedir. 0-8 arasında değerlendirilen, kredi bilgilerinin derinliği göstergesinde (kamu ve özel kredi daireleri aracılığıyla sağlanan kredi bilgilerinin kapsamını, erişilebilirliğini ve kalitesini etkileyen kurallarını ölçen endeks) ise Hollanda, 7 puanla güçlü bir konumdadır. Daha yüksek değerler, kredi bilgisinin erişilebilirliğinin borç verme kararlarını kolaylaştırmak için kamu ve özel kredi dairesinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kamu ve özel kredi kapsamı göstergeleri ise geri ödeme geçmişi, ödenmemiş krediler veya borçlar hakkında güncel bilgilerin özel büro ya da kamu sicili kapsamında listelendiği yüzde olarak ölçülebilir. Hollanda’da bu endeks özel kredi baroları kapsamında yetişkinlerin %98,7’sini kapsamaktadır. Hollanda’da resmi işletmeler finansal kaynaklarını çoğunlukla banka kredileriyle sağlamaktadır.

Kobi Kredisi

Hollanda’da krediye ihtiyacı olan ve bankadan düzenli olarak kredi çekemeyen işletmeler KOBİ kredisi (MKB-krediet) başvurusunda bulunabilmektedir. Bu kredi, €50.000 ile €250.000 arasında ticari bir kredidir. Kişi ya da kurumlar aha düşük miktardaki krediler için mikro-kredilere başvurmaktadır.

Kobi kredisi kriterleri şu şekilde belirtilebilir:

  • Yeni başlayan veya mevcut bir işletme sahibi olunması durumunda veya bir işletme devralınıyorsa
  • Mevcut kredi ihtiyacı €250.000’yu geçmiyorsa
  • Mevcut banka kredisi €250.000’dan az ise
  • Sağlam bir iş planı varsa ve ağırlıklı olarak Hollanda pazarı hedefleniyorsa bu krediden yararlanılabilir.

Hollanda’da Vergi Türleri

KDV

Katma Değer Vergisi, Hollanda’da ‘Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)’ adı altında uygulanmaktadır. AB’nin KDV mevzuatı Hollanda mevzuatına Wet op de Omzetbelasting (İşlem Vergisi Kanunu, 28 June 1968, Stb. 1968, 329) ile aktarılmıştır. Hollanda’da piyasaya sürülmek üzere ithal edilen her türlü ürün, KDV’ye tabidir.

Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi (vennootschapsbelasting veya vpb), vergiye tabi kâr üzerinden alınan bir vergidir. Şirketler, tek bir mali yılda vergilendirilebilir kâr üzerinden kurumlar vergisi öder. Mevcut şirketin indirilebilir zararları varsa vergiye tabi kârı azaltılabilir. Genellikle bir mali yıl, bir takvim yılı ile aynıdır. Fakat ‘broken’ bir mali yıla da (örneğin, Mayıs’tan Nisan’a kadar) izin verilir. Kurumlar vergisi beyannamesinin hesap yılı, şirket esas sözleşmesinde yer alan hesap yılı ile aynı olmalıdır. Hem kamu şirketleri hem de özel şirketler vergilendirilebilir kârları üzerinden -ki bu miktar vergi oranlarını belirler- vergi ödemekle mükelleftir.

Gelir Vergisi ve Sağlık Sigortası Primi

Hollanda’da hesapları çok daha kolay hale getirmek için gelir vergisi hesaplanmasında kutu sistemi kullanılmaktadır. Bu sisteme göre her kutu farklı bir gelir kaynağını temsil etmektedir.

1.Kategori: Buraya işten ve evden sağlanan gelir dahil edilmektedir. Söz konusu gelirlerden %37,10 ile %49,50 arasında kademeli olarak değişen oranlarda vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmaktadır.

2. Kategori: Önemli miktarlardaki faiz gelirleri, bu kategoriye girmektedir. Uygulanan vergi oranı %26,90’dır.

Hollanda’da Vergi Avantajları ve Diğer Teşvikler

Hollanda’da bir iş kurulup Hollanda’da gelir vergisinden sorumlu olunduğunda, yeni şirketler için vergi indiriminden (startersaftrek) yararlanılabilir. Bu, girişimci ödeneğinin (ondernemersaftrek) bir parçasıdır. Bu imkândan faydalanıldığı durumda yıllık brüt kârın belirli bir miktarından düşülmesine izin verildiği için daha az vergi ödenebilme imkânı sağlanır.

KOBİ Kâr Muafiyeti

KOBİ kâr muafiyeti, girişimci ödeneği (ondernemersaftrek) düşüldükten sonra kârın belirli bir yüzdesinin düşülmesine olanak tanır. KOBİ kâr muafiyeti için başvuruya gerek yoktur. Hollanda Vergi ve Gümrük İdaresi, kâr muafiyetini otomatik olarak vergi beyannamesinden düşmektedir.

Yeni İşletme

Hollanda’da bir iş kuruluyorsa yeni şirketler (startersaftrek) için vergi indirimi talep etme hakkı olabilmektedir. Bu yardım, girişimci ödeneğinin bir parçasıdır.

Mahsup Etme

Şirketler, kurumlar vergisi beyannamelerini doldururken zararlarını gelecekteki kârlara mahsup edebilir. 1 milyon Euro’dan fazla kârı olan şirketler, bu tutarın üzerindeki kârlarının ancak %50’sini önceki yıllardan gelen zararlarla dengeleyebilir.

Start-Up’lara Sağlanan Avantajlar

Hollanda start-up kurmak isteyen girişimcilere için çeşitli kolaylıklar sunmaktadır. Hollanda’da start-up kurmak isteyen kişiler bu vizeden faydalanarak ülkede kalabilir. Bundan sonra start-uplar şirket kurma süreçlerini başlatabilmektedir.

Start-Up Kredi ve Fonları

Seed Business Angel Funds: Teknoloji start-up’ları veya yaratıcı girişimciler sermaye için bir Seed Business Angel Fund’a başvurabilirler. Fonun sermayesinin yarısı özel yatırımcılardan (katılım fonu), diğer yarısı ise Ekonomik İşler ve İklim Politikası Bakanlığı (EZK) tarafından sağlanmaktadır. Tohum Fonu, özellikle yenilikçi girişimleri (0-5 yıl) hedefleyen özel bir girişim sermayesi fonudur.

Innovation Credit: Hollanda’da kurulan start-up şirketleri belirli koşulları sağladıkları takdirde İnovasyon Kredisine başvurabilirler. İnovasyon kredisinin minimum proje boyutu 150.000 Euro olmakla beraber şirket boyutuna göre artabilir.

Wocopa ile Hollanda’da Gelecek Sizin

Siz de Hollanda’da yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve Hollanda’nın kredilendirme ve vergilendirme süreçleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız Wocopa’nın uzman danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?