İngiltere’de Yatırımcıların Yüzünü Güldüren Ticari Fırsatlar – Wocopa

İngiltere’de Yatırımcıların Yüzünü Güldüren Ticari Fırsatlar

Gelir Vergisinde Makul Yüzdeler

Birleşik Krallığı oluşturan dört kurucu ülkeden biri olan İngiltere, pek çok Avrupa ülkesine kıyasla çok daha makul düzeyde gelir vergisi oranlarına sahiptir. Fransa’da %45, İspanya’da %47 ve İrlanda’da %48 oranlarında seyreden gelir vergisi, İngiltere’de gelir düzeylerine göre %10, %20 ve %40 olmak üzere üç dilime ayrılmıştır. Vergilendirilebilir varlıkların yalnızca %20’si için vergilendirme gerçekleştirilebilir ve girişimcileri desteklemek adına bu oranlar düşürülüp indirime gidilebilir.

Bir Finans Merkezi Olarak İngiltere

New York’tan sonra ikinci en büyük finans merkezi olan başkent Londra sebebiyle İngiltere, yatırımcı ve girişimciler için büyük fırsatlar barındırmaktadır. İngiltere’nin sahip olduğu şeffaf iş politikaları da pek çok uluslararası şirketin merkez ofisinin başkent Londra başta olmak üzere İngiltere’nin farklı şehirlerinde kurulmasına neden olmuştur.

İngiltere’de AR-GE Yatırımlarında Cazip Teşvikler

Ekonomik gücünün yanı sıra AR-GE yatırımlarına %230’a kadar sunduğu teşviklerle İngiltere, iş dostu ülkelerin başında yer almaktadır. İngiltere’de ister KOBİ olsun ister büyük ölçekli şirketler, AR-GE harcamalarında belli oranlarda indirimlerden faydalanabilmektedir. G7 ve G20 ülkeleri arasındaki en düşük kurumlar vergisi oranına sahip olan İngiltere, tüm yerleşik şirketler için %19’luk tek ve sabit bir vergi oranı belirlemiştir. Aynı zamanda İngiltere, denizaşırı işletmeler için cazip fırsatlar yaratarak bu şirketleri kendine çekmeyi amaçlamaktadır. 

İngiltere’de oluşturulan farklı risk sermayesi planları ile İngiltere, Avrupa’da iş kurmak ve var olan işleri genişletmek adına en cazip ülke haline gelmektedir. Bunlar: Kurumsal Yatırım Planı (EIS), Tohum Girişim Yatırım Planı (SEIS), Sosyal Yatırım Vergi Muafiyeti (SITR), Girişim Sermayesi Güven (VCT), Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) vergi indirimleridir.

İngiltere’de Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

İngiltere’de fikri mülkiyet haklarının korunması için patent kutusu rejim teşviki uygulanmaktadır. 2013 yılında başlayan bu uygulama ile patent konusuyla ilişkili her türlü üretim, geliştirme ve kullanım gerçekleştiren firmaların ülkeye çekilmesi ve İngiltere’nin bu anlamda bir cazibe merkezi olmasına çalışılmaktadır. Bu amaçla da patentlenmiş icatlar için şirketlere %19 Kurumlar Vergisi yerine %10 oranında Kurumlar Vergisi uygulanmaktadır.

Brexit Sonrası Sanayi Sektörüne Yatırımlar

İngiltere’nin Avrupa Birliği üyesi olduğu dönemde finansal gelirinin %80’den fazlasını hizmet sektörü oluşturmaktaydı. Brexit ile bu durumun değişimi de beklenen bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Uzun yıllar boyunca hizmet sektörüne oranla âtıl kalan sanayi sektörü şimdi değişen süreçler sebebiyle ivme kazanacak noktaya gelmiştir. Bu da Türkiye, yatırımcılar ve girişimciler için önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

İngiltere’de Yatırım Danışmanlığı için Wocopa’dan Profesyonel Destek

Wocopa İngiltere merkezli ve 110 ülkeye yayılmış iş hacmi ile İngiltere’de küçük, orta ya da büyük ölçekli yatırımlar yapmak isteyenlere uzman ekipleri ile kusursuz danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İş planınızın dünyanın 5. ve Avrupa’nın 2. büyük ekonomik gücünün çatısı altında uluslararası boyuta taşınmasını istiyorsanız siz de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?