İşinizi Globale Taşırken Adım Adım Pazarlama Faaliyetleri – Wocopa

İşinizi Globale Taşırken Adım Adım Pazarlama Faaliyetleri

İşini yerelden ya da ulusal pazarlardan uluslararası pazara genişletmek isteyen, küresel dünyada pazar payı sahibi olmayı hedefleyen firmalar için yurt dışında şirket kurmak, yurt dışına şirket taşımak ya da en azından yurt dışında şubeleşmek büyük öneme sahiptir. Ne var ki şirketlerin bu süreçlerde profesyonel danışmanlık hizmeti almaları, süreçleri uçtan uca titizlikle yürütmeleri ve yalnızca resmi süreçler için değil pazarlama faaliyetleri için de stratejik planlama gerçekleştirebilmeleri gerekmektedir. İşte tam bu noktada Wocopa; Pazar araştırmasından PR ve sosyal medya hizmetlerine kadar pazarlama süreçlerini titizlikle ele alır ve danışmanlık verdiği firmalar için kişiselleştirilmiş çözümler sunar.

Wocopa’dan Pazarlama Danışmanlığı

Firmaların hedef pazarda yer edinip rakiplerinin önüne geçebilmeleri için gerekenlerin başında pazarlama faaliyetleri konusunda kurguladıkları doğru stratejiler gelmektedir. Pazarlama ekibinin organize edilmesinden konumlandırma stratejisine, mikro ve makro çevre analizlerinden fiyatlandırma, dağıtım kanalları ve satış noktalarının analizine kadar titizlikle çalışan Wocopa; şirketlerin gerek mevcut pazarda gerekse yeni pazarlarda sağlam adımlarla ilerlemelerine destek verir.

Wocopa, profesyonel pazarlama ekibi ile danışmanlık verdiği firmaların pazarlama departmanlarını ve faaliyetlerini analiz eder, global pazara taşınması hedeflenen iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin performans ölçümlerini gerçekleştirir ve şirketlerin gelişimlerine dair düzenli raporlamalar sunar.  Doğru, verimli ve geri dönüşü ölçümlenebilir pazarlama yatırımları ile büyümeyi hedefleyen şirketlerin kısa, orta ve uzun vade stratejilerinin oluşturulup bu bağlamda ilerlenmesi adına gereken tüm detayları planlayarak şirket içerisindeki ilgili birimlerle paylaşır.

Wocopa ile Pazar Araştırmaları

Var olan ticareti küresel boyuta taşımadan önce sektörel olarak pazar araştırması yapmak ihmal edilemez. Şirketler yeni pazarlarla genişlemeye karar verdikleri noktada yeni pazarın kültürel özelliklerini, tüketim tercihlerini, pazarın bütünleşik pazarlama iletişimi ögelerini, dağıtım kanallarını en profesyonel şekilde tespit edebilmeli ve bu parametrelere uygun olarak ticari faaliyetlerde bulunmalıdır. Bu noktalarda başarılı adımlar atan şirketler, en etkili şekilde büyüyebilecek ve yeni girdikleri pazarlarda kalıcılık sağlayabileceklerdir.

Wocopa, dünyanın yüzden fazla ülkesindeki partnerlerinin ihtiyaç analizlerini gerçekleştirerek Pazar araştırmaları yapar ve sektörel çözümlerini raporlayarak iş ortaklarına gerekli raporlamaları sunar. Wocopa’nın alanında uzman uluslararası ticaret ekibi tarafından global piyasa ile hedef pazarlar etkin şekilde incelenir ve ihtiyaçlar doğrultusunda proaktif çözümler üretilir.

Wocopa PR Hizmetleri

Şirket hedefleri ve çalışılacak pazarın ihtiyaçları göz önüne alınarak en doğru ve verimli PR hizmetlerini sunmak hem işletmenin marka bilinirliğini hem de ürün ve/veya hizmet satışlarını artıran önemli bir tutundurma faaliyetidir. Wocopa gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları ile bilinirlik ve satış faaliyetlerine ek olarak hedef ülkede olumlu ilişkiler kurar. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde analiz edilmesinin ardından bu istek ve ihtiyaçlara uygun medya faaliyetleri organize ederek PR çalışması yapılan firmayı hedef pazarla etkileşim içerisinde tutar.

Wocopa Sosyal Medya Danışmanlığı

Günümüz dünyasının olmazsa olmazlarından sosyal medya platformları doğru bir strateji çerçevesinde hareket edildiğinde en fonksiyonel pazarlama kanallarından biri haline gelmektedir. Wocopa; şirketlerin hedef pazarda başarılı işlere imza atmaları adına tüm sosyal medya hesapları için gerekli planlamaları yapar, sosyal medya hesaplarının profesyonelce yönetilmesini sağlar.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?