Lüksemburg’da Emlak Edinme Rehberi – Wocopa

Lüksemburg’da Emlak Edinme Rehberi

Batı Avrupa’nın küçük ülkelerinden biri olan ve denize kıyısı bulunmayan Lüksemburg’un toprakları Fransa, Almanya ve Belçika ile çevreli durumdadır. Küçük bir ülke olmasının yanında nüfus yoğunluğu da gittikçe artmaktadır. Uluslararası sıralamalara göre Lüksemburg, dünya çapında en yüksek yaşam kalitesini sunan ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. Bu sadece doğal çevre ve sunduğu şirin küçük kasaba havasından değil, aynı zamanda ülkenin güvenliğinden, siyasi ve ekonomik istikrarından da kaynaklanmaktadır. Ülkenin ekonomisi ılımlı büyüme, düşük enflasyon ve yenilikler ile öne çıkar. Lüksemburg’un yüksek güvenlik ve emniyet seviyesinin yanı sıra düşük suç oranının, genel zenginliği ve sakinlerinin ülkede yaşamdan memnuniyet düzeyi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir

Ülkedeki Etnik Çeşitlilik ve Emlak Edinme

Çok dillilik Lüksemburg’da yaşamın önemli bir yönüdür. Resmi dilleri Lüksemburgca, Almanca ve Fransızcadır. Ülkede yaşayan birçok gurbetçi burada kalmaya ve hatta vatandaşlık almaya karar verir. Ülkenin bu birçok ülkeden vatandaşa kucak açan tavrı emlak edinme konusunda da istikrarını sürdürmektedir. Sizin de eğer böyle bir amacınız varsa, rehberlik almak için doğru yerdesiniz.

Lüksemburg’da gayrimenkul satın alan yabancılar üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur, ancak alıcılar geçerli emlak işlem ücretlerini ve vergileri bilmekle yükümlüdür. Ev satın alma sistemi diğer birçok AB ülkesine benzer. Bununla birlikte, yüksek talep ve mülk maliyetlerinin bazı etkileri vardır. Ülkede ev sahipliği seviyeleri yüksektir. Yabancıların yaklaşık yarısı başlangıçta Lüksemburg’da ev kiralamasına rağmen, sakinlerin üçte ikisinden fazlası kendi mülküne sahiptir.

Lüksemburg’da gayrimenkul satın almak için çeşitli krediler ve hibeler mevcuttur. Eğer ekonomik olarak böyle bir desteğe ihtiyaç duyarsanız, Lüksemburg bu konuda sizi üzmeyecektir. Kredi ve hibe hakkınız büyük ölçüde kişisel koşullarınıza bağlıdır, bu nedenle uygun olup olmadığınızı öğrenmek için Konut Yardım Departmanı ile iletişime geçmeniz iyi bir fikir olabilir. Bir ipotek almakta zorlanıyorsanız, devlet garantisi almanız mümkün olabilir. Devlet garantisi kapsamındaki bir kredinin, Lüksemburg’da daimi ikamet edip etmemenize bağlı olarak farklı başvuru kriterleri vardır. Devlet garantisi ve başvuru formları hakkında daha fazla bilgiyi hükümetin web sitesinde Fransızca ve Almanca olarak bulabilirsiniz.

Yeni inşa edilmiş veya mevcut bir ev satın alırken eyaletten 250 € ile 9,700 € arasında hibe almak da mümkün olabilir. Alabileceğiniz miktar gelirinize bağlıdır ve mülkü kendi kaynaklarınızı kullanarak satın alabilecek durumdaysanız reddedilebilirsiniz. Bu yüzden hibe başvurusu yapmadan önce bütçenizi hesaplamanız süreci hızlandırmak açısından iyi olabilir. Bir ev satın almayı kabul ettiğinizde Promesse de Vente/Vertrag isimli bir sözleşme imzalarsınız. Bu anlaşma, alıcı ve satıcı olmak üzere her iki tarafın adlarını ve adreslerini, mülk satışının ayrıntılarını ve ipotek sağlayamamanız durumunda bir mola maddesi gibi ödeme koşullarını içermektedir. Sözleşmeniz genellikle evin mülkiyetini alacağınız tarihi de içerecektir. İmzalanacak olan bu satış sözleşmesi, işlemin kabul edilmesinden sonraki üç ay içinde Tescil İdaresi’ne kaydedilmelidir. Sözleşme yasal olarak bağlayıcı bir belgedir; satın alma başarısız olursa, kusurlu taraf yasal işleme tabi olabilir.

Tüm bu süreçler kağıt üzerinde kulağa biraz karışık geliyor olabilir. Wocopa sizin için süreçleri kolaylaştırmak için var. Ayrıntılı bilgi için bizlere hello@wocopa.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?