Türkiye ve Almanya Arasında İthalat ve İhracat Fırsatları – Wocopa

Türkiye ve Almanya Arasında İthalat ve İhracat Fırsatları

Üretim sektörü dikkate alındığında Almanya ve Türkiye arasında ticari faaliyetlerin büyük öneme sahip olduğu görülmektedir. Almanya güçlü ekonomisi ve prensipli ticaret anlayışı ile yalnız Avrupa için değil dünya çapında da dikkat çekici bir noktadadır. Buradan yola çıkarak yazımızda Almanya ile geliştirilen ve geliştirilebilecek ticari faaliyetlere değiniyoruz.

Almanya’da Tarım İhracatı

Almanya bir sanayi ülkesi olması ve sanayi alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında anılmasına rağmen tarım anlamında da önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar sanayi faaliyetleri ile karşılaştırıldığında tarım birkaç adım geride de olsa Almanya; gelirinin dörtte birini ihracattan elde etmekte ve Amerika Birleşik Devletleri ile Hollanda’nın hemen ardından dünyanın en büyük üçüncü tarım ürünleri ihracatçısı olarak varlık göstermektedir.

Almanya’da Üretilen Tarım Ürünleri

Almanya’da bulunan tarım arazilerinin üçte birinde tahıl üretilmekte; tahıllar arasında da ilk sırayı buğday almakta, buğdayı sırasıyla arpa ve çavdar takip etmektedir. Tahıldan sonra mısır ve kanolanın yoğun oranda üretime sahip olduğu gözlenen Almanya’da diğer önemli tarım ürünleri olarak Alman çileği, patates, fasulye, patlıcan, asma yaprağı ve kuşkonmaz sayılabilmektedir.

Almanya’da tarladan toplanan meyve ve sebzeler, yine tarla alanında satışa sunulabilmektedir. Satın almaya gelen bir müşteriye tarla girişinde bir sepet verilmekte ve sepete ne kadar ürün konulursa o oranda ödeme yapılmaktadır. Almanya’da tarım alanı içinde de ürünler yenebilmekte ve alanda yenen mahsuller için herhangi bir ödeme alınmamaktadır.

Almanya’nın İthalat Yaptığı Ülkeler

Almanya’nın yoğunlukla ithalat yaptığı ülkeler arasında ne yazık ki Türkiye ilk onda yer alamamaktadır. İlk on sırayı Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, İtalya, Fransa, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Belçika ve Avusturya paylaşmaktadır. Sektörel bazlı bakıldığında ise ürünler; ilaç ve kimya, elektrik-elektronik, makine, demir-çelik ve metal, otomotiv, plastik ve kauçuk, tarım ve hayvancılık, işlenmiş tarım ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, iklimlendirme, hazır giyim, mücevherat ve kıymetli taşlar, mobilya, savunma, havacılık ve uzay, deri, ayakkabı, saraciye, madencilik ve doğal taşlar, toprak, cam ve seramik, tekstil ve halı olarak sıralanmaktadır.

Almanya’nın Tarım Ürünleri İthalatı

Almanya, İspanya’dan meyve ithalatı yaparken sebzelerini çoğunlukla Hollanda’dan karşılamaktadır. Almanya gerek kendi ürettiği gerekse ithal ettiği tüm tarım ürünlerinin organik olması konusunda oldukça hassas bir duruş sergilemekte, bu sebeple de ithalat anlamında pek çok kalite standardına göre hareket etmektedir. Aynı zamanda çağımızın sürdürülebilirlik ve iklim krizi konuları da Almanya’nın gündemindeki önemli konu başlıkları olarak yer almakta ve karbon ayak izini artırıcı faaliyetlerden kaçınmaktadır.

Almanya pazarı Türkiye için oldukça önemli bir pazar olarak karşımıza çıkmakta fakat ne var ki Türkiye’deki tarım ürünlerinin ilaçlı oluşu, organik tarımın henüz geniş alanlara yayılmamış olması Almanya’nın tedarikçi olarak Türkiye’yi seçmesi ve Türkiye’nin Almanya’ya tarım ürünleri ihraç etmesi için sorun oluşturmaktadır. Almanya her ne kadar Türkiye’den portakal vb. ürünleri almaya yatkın olsa da ürünlerin tamamen sağlıklı olduğuna dair belgelendirmeler beklemektedir.

Türkiye ile Almanya Arasındaki Ticari Faaliyetler

Almanya, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke statüsündedir ve toplam ihracatımız içerisinde 2005-2019 yılları arasında yıllık ortalama %10’luk bir pay Almanya’dan karşılanmaktadır. Türkiye’nin Almanya’ya gerçekleştirdiği ihracatın başında otomotiv ve aksesuarları, makine ve tekstil gelmektedir. Türkiye’nin ithalatı incelendiğinde ise Almanya, Türkiye’nin toplam ithalatının %9’unu karşılamaktadır. Bu veriler Türkiye bazında oldukça önemli paylar olarak karşılanırken Almanya özelinde Türkiye’nin yapabileceği pek çok atılım da mevcuttur.

Almanya sürdürülebilirlik ve iklim bilincinin yanı sıra dijital dönüşümün de büyük öneme sahip olduğu bir ülke olarak iş modellerinden tedarik zincirine kadar tüm süreçte dijitalleşmenin yoğun etkileri görülmektedir. Türkiye’den ihracat faaliyeti gerçekleştirecek üreticilerin de bu dijitalleşme sürecini yakından takip etmesi ve en kısa sürede dijital dönüşüme uyumlanmaları, Almanya ile ticari ortaklığın güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?