Uluslararası Ticarette Marka – Patent İşlemleri – Wocopa

Uluslararası Ticarette Marka – Patent İşlemleri

 Uluslararası ticaret ile şirketlerin iş hacmini büyütmek ve yeni pazarlara açılmak istemesi kadar doğal bir hedef olamaz. Ne var ki ülkeden ülkeye değişen yasal süreçler, dikkat edilmesi gereken hususlar gözden kaçtığında süreç içerisindeki tüm emek boşa gidebileceği gibi zaman ve maliyet anlamında da büyük kayıplar yaşamak söz konusu olabilir.

Marka tescil ve patent işlemleri bu süreçlerde vergiler, iş kurma prosedürleri gibi konular dikkate alındığında uluslararası alanda oldukça benzer adımlar barındırması ile en rahat şekilde ilerlenebilecek konulardandır. Biz de bugünkü yazımızda küresel pazara açılmayı planlayan yatırımcı ve girişimciler için birkaç farklı ülkeden örnek vererek marka ve patent işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken konulara değindik.

Almanya’da Marka Tescil ve Patent İşlemleri

Almanya özelinde büyük bir farklılığın bulunmadığı marka tescil ve patent işlemleri, dünyanın hemen her yerinde danışmanlık firmalarından destek alınarak ilerlenen bir süreci içermektedir. Marka adına yapılan kontroller, başvurular ve başvuruların takibi, gerekli noktalarda itiraz gibi adımları barındıran bu işlemler sırasında; markanın isminin daha önce kullanılıp kullanılmadığı, markanın logosunun bir başka marka ile benzerlik taşıyıp taşımadığı, markanın yazılış şeklinin ne denli özgün olduğu noktaları büyük önem taşımaktadır. Bu başlıklar özelinde yapılan kontrollerin ardından yaklaşık 1-1.5 yıl kadar süren ikinci bir kontrol sürecine adım atılmaktadır. Bu detaylı kontrol sırasında da markaya karşı bir itiraz gelip gelmeyeceği, başka bir marka ile hukuki bir problem yaşanıp yaşanmayacağı dikkatli şekilde incelenmekte ve şayet marka, haklı gerekçeli bir itiraz ile karşılaşırsa markanın geri çekilmesi sağlanmaktadır.

Amerika’da Marka – Patent İşlemleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Amerika’da marka tescil ve patent işlemleri en az diğer ülkelerde olduğu gibi üzerinde hassasiyetle durulan konulardandır. Amerika’da bir ürünü, ürünün marka adını, logosunu taklit etmek büyük sorunlara yol açabilmektedir. Marka ismi, logo ya da ürün patent sahibi şirket bu benzerliğe sebep olan şirketin faaliyetlerini durdurmaya ve taklit eden şirketi yüksek tutarlarda tazminat elde edebilecek davalarla karşı karşıya bırakabilir. Böyle bir durumda patent sahibi şirketle mutlaka anlaşma yoluna gidilmelidir.

Örnek olarak Apple’ın iOS yazılımını alıp kendi kuracağı bir şirketteki ürünün yazılımına ekleyen şirket bu eylemi sebebiyle kapatılır. Bu nokta her yerde olduğu gibi Amerika için de hassastır. Herhangi bir kimsenin ismi ile şirket kurulması söz konusu bile olmayan Amerika’da, bir şirketin isminin başka bir ülkede kullanılmasına da izin verilmemektedir.

Birleşik Krallık’ta Marka – Patent Süreçlerinde Önemli Detaylar

Patent almak için Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (UK Intellectual Property Office) başvuru yapılması gerekmektedir. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’ne ek olarak başvuru yapılabilecek bir diğer kurum Avrupa Patent Ofisi’dir. Bu ofis, Türkiye dahil 38 ülkeyi içermektedir.

Kimi zaman daha erken sonuçlansa da başvurular sonrası patent alımı Birleşik Krallık’ta dört yıla kadar uzayabilmektedir. Birleşik Krallık içerisinde de oldukça dikkatle takip edilen marka tescil ve patent konusunda unutulmaması gereken önemli bir nokta da alınan patentin yalnızca Birleşik Krallık içerisinde geçerli olmasıdır. Birleşik Krallık dışındaki ülkelerde patent geçerliliği için ilgili ülkenin şartları araştırılmalıdır.

Birleşik Krallık’ta marka tescili (trademark) için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yapılacak başvuruyla markanın kayıtlı hale getirmek, diğeri ise trademark istenilen marka, logo ya da tasarımı ayırt edicilik kazandıracak kadar süredir (bu yöntemin gerekliliklerine dikkat etmek gerekir) kullanmaktır.

Trademark alırken ilgili kişileri bekleyen süreçler sırasıyla şunlardır: Araştırma, Başvuru, İnceleme (başvuru 3 hafta içinde incelenecektir) Kabul ve Yayınlama (Trademark Journal’da yayınlanacaktır) ve Kayıt (5-6 ay sürebilen bu sürecin sonunda bir elektronik sertifika sahibi olunacaktır.)

Lüksemburg’da Marka – Patent İşlemleri

Ticari markalar Lüksemburg’da Benelüks (Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi (BOIP) nezdinde başvuru) veya AB (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde başvuru)) ticari markaları aracılığıyla korunmaktadır. Benelüks ticari markası olarak tescil edilebilmesi için bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilir nitelikte, aldatıcı olmayan, yasal bir marka olması gerekir. Benelüks ticari markaları, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle geçerlidir. Markalar on yıllık ek süreler için süresiz olarak yenilenebilir.

Patent söz konusu olduğunda da bir buluşa Lüksemburg patent koruması verilebilmesi için buluşun yeni, yaratıcı, endüstriyel uygulama yeteneğine sahip olması beklenmektedir. Lüksemburg patentleri için başvuru sahibi, Avrupa Patent Ofisi tarafından önceden hazırlanmış bir araştırma raporu veya doğrulama talebi oluşturulması için bir talepte bulunursa 20 yıl veya aksi takdirde altı yıl süreyle patent verilir. Kayıt, Lüksemburg Ekonomi Bakanlığı Fikri Mülkiyet Ofisi veya Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdinde başvuru yoluyla alınmaktadır.

Wocopa ile Marka Tescil ve Patent İşlemleri

Uluslararası pazarlara genişlemek, marka tescili ve patent işlemleri başta olmak üzere tüm yasal süreçlerini sorunsuz şekilde yürütmek isteyen herkesi Wocopa’nın yıllara dayanan ve 100’den fazla ülkede kazanılan tecrübeleri ile alanında yetkin danışmanları ile tanışmaya davet ediyoruz.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?