Yabancı Yatırımların Rotası: Hollanda – Wocopa

Yabancı Yatırımların Rotası: Hollanda

Hollanda’nın yabancı şirketler için her geçen gün cazibe merkezi haline gelmesi ve halihazırda 10 binin üzerinde yabancı şirketin varlık göstermesine imkân tanıyan Hollanda hükümeti, sunduğu fırsatlarla ülkenin dünya yatırım piyasasında her geçen gün daha da tercih edilmesine neden olmaktadır. Karar yetkilerinden hisse devir sınırlandırmalarına kadar çeşitli regülasyonlarla şirket kuruluşlarına getirilen kolaylıklar, uluslararası pazarda girişim ve yatırım faaliyetleri içerisinde yer almak isteyen iş insanları tarafından dikkatle takip edilmektedir. Limited ve anonim olarak kuruluş gerçekleştirilebilecek iki farklı şirket türünde de pek çok avantaja sahip olan girişimciler, son olarak hükümetin limited şirketler için yatırılması zorunlu olan 18.000 Euro sermaye şartını da ortadan kaldırmasıyla gözlerini Hollanda’ya çevirmiş durumdadır.

Hollanda’da Limited Şirket Kurmak

Hollanda’da anonim şirketlerin (N.V. -Naamloze Vennootschap) kuruluşu için belirlenen 45 bin Euro tutarındaki yatırım bedelinin aksine, limited şirketler için daha önce uygulanan 18 bin Euro’luk tutar zorunluluğu da kaldırılmış ve limited şirket kuruluşu için 1 Euro sent gibi sembolik bir tutar belirlenmiştir. Düzenlemeler sonucu Hollanda’da oldukça kolay hale gelen limited şirket (B.V. -Besloten Vennootschap) kuruluşu özellikle kobiler tarafından oldukça rağbet görmektedir. Pek çok şirket B.V. olarak kuruluşunu yaparken yalnızca bankalar ve çok uluslu, büyük şirketler N.V. olarak piyasada yer almaktadır.

Tek bir gerçek ya da tüzel kişi ile kurulabilme özelliği gösteren limited şirketler için kurucunun Hollanda’da ikamet zorunluluğu bulunmaması bir başka avantaj olarak ortaya çıkmakta, noter tarafından gerçekleştirilen işlemlerle şirket kuruluşu tamamlanabilmektedir. Ana sözleşme hazırlık ve sunumlarının ardından şirket kuruluşu için onay alınmasıyla şirketin ticaret odasına kaydı tamamlanır. Bu aşamada şirketin müdürü olarak görünecek kişi ya da kişilerle ilgili detaylı bilgilerin de tescil sicil kaydında görünmesi şartı bulunmaktadır. Bununla birlikte şirket merkezinde saklanacak olan ve noter tarafından hazırlanan pay defterinde şirket sahibinin ya da varsa ortaklarının isimleri ve sahip oldukları hisse oranları da yer almalıdır.

Hollanda’da Şirket Kuruluşuna Dair Detaylar

Şirket kuruluşu konusunda yapılan düzenlemelerden bahsedilmişken Hollanda’da kurulan şirketlerin Türkiye’deki şirketlerden farklarına da değinmek gerekir. Öncelikle bilinmelidir ki Hollanda’da şirket kuruluşu sırasında Türkiye’de olduğu gibi bir ticaret unvanı içerisinde faaliyet kollarının belirtilme zorunluluğu yoktur. Aynı zamanda her ne kadar Hollanda’da kurulacak şirket için bir adres gösterme şartı olsa da herhangi bir personel çalıştırılmayacağı ve şirket kurucusunun da Hollanda’da ikamet etmediği durumlarda, bir sanal ofis kiralanması şirket adresi için yeterli sayılmaktadır. Şirket muhasebesinin eksiksiz tutulması ve beyannamelerin zamanında resmî kurumlara iletilmesi konusunda oldukça hassas olan Hollanda’da, şirket kuran kişiler mutlaka bir muhasebe bürosu ile çalışmalıdır.

Hollanda’da Şirket Kurmanın Avantajları

Hollanda’nın hem Avrupa Birliği’ne bağlı bir ülke olması hem de Hollanda’da ikamet eden Türk nüfusun fazla olması Hollanda’da şirket kurmayı oldukça avantajlı bir hale getirmektedir. Avantajlarının başında Hollanda’nın gayet merkezi bir konumda yer alması sayılabilir. Bu durum Schengen bölgesi başta olmak üzere Hollanda’da şirket kuran kişi ve işletmelerin birçok ülkeye hitap etmesini mümkün kılmaktadır.

Hollanda, eğitimli iş gücü anlamında güçlü bir ülke olması bakımından da yabancı yatırımcıların ilgisini çekmekte ve bu ülkede şirket kuran kişiler yüksek eğitimli iş gücüne ulaşabilmektedir. Hollanda’da tek ortaklık yapısı ile şirket kurulabilmesi, ülkenin esnek bir iş yapısının bulunması ve ticari hareketlilik göz önüne alındığında ülkede birçok yatırımcının yer alması ve şirket kuruluşu için bir oturum izni alınmasına gerek duyulmaması da diğer avantajlar arasında sayılabilmektedir.

Bu tür avantajlardan dolayı Avrupa ülkelerinde şirket açmak isteyen kişilerin Hollanda’da şirket kurmaya yöneldiği bilinmektedir. Siz de Hollanda’da şirket kurarak bu avantajlardan faydalanmak ve işinizi büyütüp küresel pazara adım atmak istiyorsanız Wocopa ile iletişime geçerek konuyla ilgili tüm detayları görüşebilir; Wocopa’nın uzman ekibinden stratejik planlama, yasal süreçler ve diğer tüm adımlar için danışmanlık alarak Hollanda’da iş kurmak adına çalışmalarınızı eksiksiz şekilde yürütebilirsiniz.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?