Yurt Dışına Şirket Taşımak – Wocopa

Türkiye merkezli bir şirketin yurt dışına taşınmak istenmesi durumunda pek çok avantaj olduğu gibi dikkat edilmesi gereken birçok önemli husus da bulunmaktadır. Bu sebeple yurt dışına şirket taşımak isteyen yatırımcıların profesyonel olarak süreçleri eksiksiz şekilde takip edebilecek bir danışmanlık şirketinden destek almaları oldukça önemlidir. Wocopa 110 ülkedeki network gücü ve yıllara dayanan uzmanlığı ile yurt dışına şirketini taşımak isteyen iş dünyası profesyonellerinin yanında olduğunu her zaman göstermektedir. Dilerseniz bu süreçte önemli olan kriterlerin bir kısmına bu yazımız aracılığıyla hâkim olalım.

“Borcu Yoktur” Yazısı ve Diğer Resmi Süreçler

Çok basit bir gerçek olarak her şirket, bir vergi dairesine kayıtlıdır. Yurt dışına taşınmak istenen şirketin kayıtlı olduğu vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir borcu olmadığına ya da borcu var olması durumunda da belirtilen borcun teminat altına alındığına dair resmi bir yazı alınması yasal zorunlulukların başında gelmektedir.

Bununla birlikte tüm süreçlerin baştan sona resmi olarak yürütülmesi, belgelerin noter tasdikli olması ve ilgili makamlarca onaylanması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 12. Maddesine tamamen uyulmasının zorunluluğudur.

“Şirket Göçü” olarak da adlandırılan “Yurt Dışına Şirket Taşıma” işlemi yukarıda belirtilen resmi süreçlerin ardından tescil adımlarını da barındırmaktadır. Peki, pek çok yasal adımı bulunan bu durumun avantajları nelerdir?

Yurt Dışına Şirket Taşımanın Avantajları

Yurt dışına şirket taşımanın en büyük avantajlarının başında pek tabii ki KOBİ’lerin global dünyaya ve uluslararası pazarlara ulaşmasına imkân tanıması gelmektedir. Aynı zamanda vergi avantajı da bu noktada oldukça güçlü bir avantaj olarak yer almaktadır. Daha düşük hizmet ve işçilik anlamında da avantaj noktası olarak görülen yurt dışına şirket taşımak, üretim maliyetlerini de önemli ölçüde düşürerek kârlılık anlamında işletmelere büyük fırsatlar sunmaktadır. Pek çok ülke yatırım ve yatırımcı çekmek adına resmi süreçlerini de olabildiğince basit tutmakta ve asgari maliyetle azami fayda sağlamayı amaçlar. Vergi indirimleri, özel ekonomik bölgeler ve serbest ticaret bölgeleri ile yatırımcıların yurt dışına şirket taşımaları oldukça rağbet görmektedir.

Ürün ve hizmet ihracatının geliştirilmesi bakımından oldukça önemli bir konu olan yurt dışına şirket taşımak, Hizmet İhracatçıları Birliği ve Ticaret Bakanlığı tarafından da oldukça desteklenmektedir. Gelişen teknoloji ile hız kazanan, dijital dönüşüme uğrayan iş süreçleri ekonomik kalkınma sağlaması bakımından da yurt dışına şirket taşıma; üzerinde dikkatle durulması gereken bir faaliyettir.

Yurt dışı pazar araştırmasından tanıtım ve organizasyona, AR-GE ve ÜR-GE’ye, şirket açılışından pazarlama faaliyetlerine kadar pek çok basamakta mali anlamda ve danışmanlık konusunda destek sağlamaktadır. Özellikle bilişim tabanlı her faaliyet desteklenmekte, Türk yatırımcılar için sadece yurt dışı tandanslı değil, Türkiye Cumhuriyet Devleti tarafından da birçok teşvik sunulmaktadır.

Ne var ki başta da dediğimiz gibi süreçlerin eksiksiz ve hatasız ilerlemesi adına alanında uzman danışmanlardan hizmet almak da son derece önemlidir. Wocopa bu anlamda uzman ekibi ve geniş ağı ile yatırımcıların daim yanındadır. Siz de yurt dışına şirket taşımak hakkında detaylı bilgi edinmek ve şirketinizi yurt dışına taşımak için girişimde bulunmak istiyorsanız Wocopa’nın ilham veren ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?