Yurt Dışında Oturum ve Vatandaşlık İşlemleri – Wocopa

Yurt Dışında Oturum ve Vatandaşlık İşlemleri

Yurt dışında oturum ve vatandaşlık işlemleri yazı dizimizin ikinci bölümünde sizin için “Süresiz Oturum İzni” konusunu detaylarıyla anlattık.

Avrupa Ülkelerinde Süresiz Oturum İzni

Yerleşim izni olarak da ifade edilen süresiz oturum izni bulunduğunuz Avrupa ülkesinde yenileme koşulu aranmaksızın oturum hakkı elde etmenize imkân sağlayan bir izin türüdür. Oturum izniniz aynı zamanda çalışma iznine de fırsat vermektedir. Herhangi bir şekilde vatandaş olmadan ancak süre kısıtlaması da yaşamadan bulunduğu ülkede ikamet edebilme olanağı sunan süresiz oturum izni ile belli sürelerde diğer Avrupa ülkelerinde de konaklama fırsatı yakalanmaktadır.

Almanya’da Süresiz Oturum İzni

Daha öncesinde en az beş yıl boyunca oturum izni almış; çalışma izni bulunan ve kendisinin ve varsa ailesinin geçimini, barınmasını kendi imkânları ile sağlayabilen, en az A2 seviyesinde Almanca bilgisine sahip, herhangi bir adli olaya karışmamış ve minimum 60 ay emeklilik sigorta primi ödenmiş bireyler; süresiz oturum izni almaya hak kazanır.

Almanya’da süresiz oturum izni almanın başka yolları da bulunmaktadır. Mülteciler, nitelikli çalışanlar, Almanya’da üniversite eğitimini ve mesleki yeterlilik diplomasını almış bireyler, Almanya’da süresiz oturum iznine ya da vatandaşlığa sahip bir bireyle evlenenler ve Avrupa Birliği mavi kart sahipleri de süresiz oturum iznine hak kazanırlar. Burada önemli kriter her bir başlığın ayrı detaylarla değerlendirilmesidir.

İngiltere’de Süresiz Oturum İzni

İngiltere’de süresiz oturum için en az beş yıl boyunca, yılda minimum 185 gün İngiltere’de yaşama şartı bulunmaktadır. Dil yeterliliği aranan kriterler arasındadır ve kişinin hiçbir adli suça bulaşmamış olması şarttır. Süresiz oturum izni için yaklaşık 3000 Pound tutarında ücretli bir başvuru süreci de bir diğer kriter olarak adayların karşısına çıkmaktadır.

İtalya’da Süresiz Oturum İzni

İtalya’da süresiz oturum için en basit yöntem 100.000 Euro değerindeki vergi anlaşmasını imzalamaktır. Bu vergi anlaşması ile İtalya’da belli bir gün sınırı ikamet etmek zorunluluğu olmaksızın süresiz oturum iznine sahip olunabilmekte ve bireylere diğer Avrupa ülkelerine giriş çıkış imkânı tanınmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus 100.000 Euro’luk verginin yalnızca ana başvuran bireyi içermesidir. Ailece oturum izni alınmak istendiğinde aile içerisindeki her bir birey için 25.000 Euro değerinde ek bir vergilendirme olacağı atlanmaması gereken bir detaydır.

İspanya’da Süresiz Oturum İzni

İspanya’da süresiz oturum süre bakımından Almanya ve İngiltere ile benzerlik göstermektedir. Yılın en az 183 günü olmak üzere minimum beş yıl boyunca İspanya’da yaşamış bireyler süresiz oturum izni elde etme şansını yakalarlar. İspanya’da pek çok farklı çeşit oturum izni seçeneği bulunmaktadır. Geçici oturum izni, kâr amacı gütmeyen oturum izni (Bu kapsamda çalışma izni verilmemektedir), yatırımcı oturum izni (Golden Visa), girişimci oturum izni, Ankara anlaşması ile oturum izni ve kalifiye çalışanlar için düzenlenen oturum izinleri bunlara örnek sayılabilir.

Malta’da Süresiz Oturum İzni

Malta’da süresiz oturum izinleri içerisinde en çok rağbet gören izinlerin başında yatırım izni gelmektedir. Emlak satın alma veya kiralamaya dayalı bu iznin geçerli olabilmesi için devlet tarafından belirlenen tutarlara uygunluk gösterilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yine satın alma ya da kiralamaya göre değişen şartlarda hükümete başvuru ücreti ve katkı bedeli ödenmesi, ayrıca Malta’da bulunan bir hayır kurumuna hükümet tarafından belirlenen minimum ücretle bağış yapılması gerekmektedir.

İrlanda’da Süresiz Oturum İzni

İrlanda’da süresiz oturum izni için yılın en az altı ayı ve beş yıl boyunca ikamet edilmesi şartı aranmaktadır. Göçmenlik, eğitim, staj, çalışma gibi pek çok oturum izni seçeneği de bulunan İrlanda’da yatırımcılara tanınan oturum izni için ilgili yatırımcıların en az 1.000.000 Euro’luk bir birikim göstermeleri gerekmektedir. Ev alarak oturum izni ise yatırımcı izninin iki katı tutarında bir emlak yatırımına ihtiyaç duymaktadır. Bu tutarın tamamı, hükümetin belirlediği aralıklarla beş yıl içinde tamamlanacak şekilde düzenlenmiştir.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?