Yurt Dışında Oturum ve Vatandaşlık İşlemleri – Wocopa

Yurt Dışında Oturum ve Vatandaşlık İşlemleri

Her yıl binlerce Türk vatandaşı dünyanın farklı ülkelerde oturum ve vatandaşlık için araştırmalar yapmakta, gerekli koşulları sağlamaları akabinde ise yurt dışında oturum ve vatandaşlık işlemleri süreçlerine başlamaktadır. Pek çok farklı seçeneği bulunan yurt dışında oturum ve vatandaşlık, konunun uzmanlarından alınacak profesyonel danışmanlık hizmeti ile sorunsuz şekilde yürütülebilmekte ve gerek bireysel gerek çekirdek aile olarak yurt dışına yerleşme, yurt dışında oturum hakkı kazanma ve vatandaşlık sahibi olma hedefleri başarıya ulaşmaktadır. Bu yazı dizimizin birinci bölümünde Ankara Anlaşması ile yurt dışına yerleşme konusunu işledik.

Ankara Anlaşması ve Yurt Dışında Oturum

Her ne kadar İngiltere Avrupa Birliği’nden çekilmiş olsa ve tamamlanan bir yıllık geçiş sürecinin ardından Türkiye ile yapılan Ankara Anlaşması geçerliliğini yitirse de pek çok AB ülkesi, halen Ankara Anlaşması ile Türk vatandaşlarına oturum izni vermektedir. Şartları ülkeden ülkeye bazı farklılıklar gösterse de Ankara Anlaşması, Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine yerleşmesi anlamında oldukça cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Ankara Anlaşması ile İrlanda’da Yaşam

1963 yılında Türkiye ile Ankara Anlaşmasını imzalayan ve 1973 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun üyesi haline gelen İrlanda, Türklerin tercih ettiği ve Türklere yerleşme fırsatı sunan ülkelerin başında geliyor. Öğrenci vizesi ile İrlanda’ya yükseköğretim eğitimi için giden Türk vatandaşları, çalışma izni alma hakkına sahip olarak birkaç yıl içinde İrlanda vatandaşlığına geçebiliyor. Öğrenciyken haftada 20 saat (yarı zamanlı) çalışma hakkı kazanan Türkler, bir yıl boyunca düzenli şekilde aynı iş yerinde çalıştıkları takdirde ikinci yıl aynı iş yerinde tam zamanlı çalışma hakkına sahip oluyorlar. İlk üç yıl aynı şirkette çalışmak koşuluyla dördüncü yıl aynı sektörde başka bir şirkete transfer olma hakları da bulunan bireyler, beşinci yıllarında sektör değiştirme imkanına dahi sahipler. İrlanda’da beş yıl boyunca düzenli çalışan Türk vatandaşları, beşinci yılın sonunda vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyorlar.  Özellikle İngiltere’nin AB üyeliğinden çekilmesi sonrası Avrupa ülkeleri içerisinde ana dili İngilizce olması dolayısıyla oldukça talep gören İrlanda’da vatandaş olduktan sonra İngiltere’de de oturma ve çalışma izni hakkı doğması İrlanda’ya olan ilgiyi daha da artırıyor.

Ankara Anlaşması ile Hollanda’da Yaşam

Hollanda da aynı İrlanda gibi 1963 yılında Türkiye ile Ankara Anlaşmasını imzalamış ülkeler arasında yer alıyor. İrlanda’dan farklı olarak şirket kurmaya ve devlete fayda sağlamaya dayalı bir sistemde oturum hakkı tanıyan Hollanda, şirket kurulumunu gerekli görmediği takdirde başvuruları reddedebiliyor. Bu sebeple alanında uzman danışmanlık çözümleri de büyük önem kazanıyor. Hollanda özellikle inşaat alanında şirket kurma taleplerine cevap verirken beş yıl içerisinde vatandaşlık hakkı kazanılmasına olanak tanıyor.

Ankara Anlaşması ile İspanya’da Yaşam

İspanya’da oturum izni almanın en garanti yollarından biri iş kurmak. Türk vatandaşları bunu iki yolla gerçekleştirme hakkına sahip oluyor. Türkler şahıs şirketi kurabilecekleri gibi limited ya da anonim şirket kurarak da İspanya’da yaşamak için fırsat yakalayabiliyorlar. Resmi prosedürler doğrultusunda yürütülen süreçler başarılı bir şekilde tamamlandığında ilk olarak geçici vize hakkı kazanılıyor ve bir yıllık oturum izni alınıyor. İspanya’da vatandaşlık için gerekli olan toplam on yıllık sürede ilk yılın sonunda iki defa tekrarlanan ikişer yıllık uzatmaların ardından üçüncü uzatma beş yıllık süreci kapsayacak şekilde düzenleniyor. Tekstil, turizm ve uluslararası ticaret alanında yoğun ilgi gören İspanya’da yalnızca oturum izni alınmasına imkân veren bir vize türü de mümkün ancak bu vize türünde bir yıl boyunca çalışma hakkı tanınmıyor. Ancak her iki vize türünde de İspanyolca bilme şartı aranmaması süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak anlamında önemli bir unsur olarak sayılıyor.

Ankara Anlaşması ile Slovakya’da Yaşam

Şirket kurarak oturum izni veren bir diğer ülke olan Slovakya, vatandaşlık vermek anlamında Hollanda’ya oranla daha katı iken İspanya’ya göre biraz daha rahat bir rota çiziyor. Slovakya’da vatandaşlık başvuruları sekiz yıl sonunda başlıyor. İlk beş yılın sonunda yalnızca süresiz oturum izni kazanılabiliyor.

Ankara Anlaşması ile Litvanya’da Yaşam

Litvanya’da da şirket kurarak oturum izni almak mümkün, hatta burada aynı şirket içerisinde birden fazla üst düzey yönetici için aynı olanaklar sağlanıyor. Ne var ki Litvanya’da beş yılın sonunda Slovakya’da da olduğu gibi elde edilen fırsat süresiz oturum izni veriliyor. Dil şartı aranmayan Litvanya’da vatandaşlık başvuruları, onuncu yılın tamamlanması ile mümkün oluyor.

Ankara Anlaşması ile Malta’da Yaşam

Malta, İrlanda dışında resmi dili İngilizce olan tek ülke olması ve coğrafi konumu, eğlence hayatı, ada ülkesi olması dolayısıyla Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaşan bir ülke. Ülkeye ekonomik anlamda katkı sağlandığı takdirde oturum izni ve vatandaşlık süreçleri prosedürler çerçevesinde rahatlıkla ilerliyor ve her geçen yıl daha yoğun şekilde talep görüyor.

Related Posts

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
WOCOPA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve
buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve
Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası çerçevesinde; WOCOPA’nın
yürüttükleri faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri
Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.
Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan, kişisel verileriniz hukuka uygun bir biçimde
kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın
izin verdiği hallerde 3. kişilere (yabancı veya yerli) açıklanabilecek ve/veya
devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ
WOCOPA; WOCOPA web sitesi ve web sitesinin yönlendirdiği uygulama
programları ve yönlendirdiği diğer siteler üzerinden kişisel verilerinizi
toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler kimlik bilgilerinizi, isminizi, soyisminizi, e-posta
adresinizi, telefon numaranızı, posta adresinizi, doğum gününüzü, CV’nizi, cinsiyetinizi
ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, WOCOPA’nın verdiği hizmetler
amacıyla kullanmaktayız.
WOCOPA tarafından kullanıcılar ve partnerlarının fiziksel konumlarının kayıt
edilip yayınlamak amacıyla tüm kullanıcıların cihazlarının fiziksel konumunu toplayıp
kaydedebiliriz. WOCOPA söz konusu bilgiyi uydu, cep telefonu kulesi (baz istasyonu)
veya WiFi sinyalleri gibi vasıtaları kullanarak toplayabilmektedir. Cihaz bilginizin bu
şekilde toplanmasına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Reddetmeniz, halinde
Hizmetleri kullanmanız etkilenebilecektir.
WOCOPA ile paylaştığınız tüm bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz (kullanıcı/partner
adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi
reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube,
Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar)
kullanabiliriz.
Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları
vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, hizmetler,
fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz.

Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla
oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla
saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DİĞER AMAÇ VE HUKUKİ
NEDENLER
Kullanıcıların/Partnerların kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt
ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete
alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve
emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan
akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin
sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan idari ve teknik veri güvenliği tedbirleri alınarak
işlenecek ve saklanacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde) ve işbu
bilgilendirme formundaki amaçlarla, ülke içerisinde veya dışında, kontrol eden
hissedarımız veya bağlı ve grup şirketlerimizle ve bize web sayfası barındırması
(hosting), veri analizi, ödeme sistemleri, işlem emri uygulaması, bilgi teknolojisi
hizmetleri ve altyapı hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta iletimi, denetim ve diğer
hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcılarımıza ve reorganizasyon, birleşme veya ortak
girişim hallerinde bu işlemlerin tarafı olan/olabilecek üçüncü kişilere ve yetkili kurum ve
kuruluşlara aktarabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel yönetim kurumları, elektronik satış kanalları, mobil uygulamalar ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda
ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak
toplanabilir.
İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri
tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından
(arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere)
ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ
Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize
başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.
Başvurulara ilişkin olarak adresimiz: WOCOPA Genel Merkez: 224A
North London Business Park, Building 3 Oakleigh Road South, New Southgate
N11 1GN / ENGLAND (Tel: +44 7916 004454) veya e-posta adresimiz
hello@wocopa.com . Başvurularınıza düzgün şekilde cevap verebilmemiz için lütfen
bizimle hangi kişisel verilere ilişkin olarak iletişime geçtiğinizi açıkça belirtiniz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;
1. WOCOPA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;
işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri WOCOPA’ya
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
2. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak
üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme
amacı ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam
olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını kabul ve
beyan ederim.

× How can I help you?